“Jouw dagelijkse inspiratie voor je volgende trip!”
    vlieland-bandfoto.jpg

Privacy & Reisvoorwaarden

Privacy

Privacy- en cookiebeleid


Wij hechten veel waarde aan jouw privacy.

Het doel van ons Privacy- en Cookiebeleid is tweeledig:
1. Uitleggen op welke manier we gebruikmaken van de gegevens die je met ons deelt om je een geweldige ervaring te kunnen bieden en onszelf te blijven verbeteren;
2. Ervoor zorgen dat je begrijpt welke informatie we met jouw toestemming verzamelen, wat we er wel en niet mee doen, en wat je rechten zijn.

In grote lijnen verzamelen we twee categorieën gegevens:
1. Informatie die je nodig hebt voor je reis; en
2. Informatie die we kunnen gebruiken om betere aanbiedingen te doen, betere producten te ontwikkelen en betere service te bieden. En bovenal om je ervaring met Desty nog beter te maken. We verzamelen deze informatie alleen met jouw toestemming.
Dit beleid geldt voor alle gegevens die Desty verzamelt via de website, de nieuwsbrief, bij prijsvragen en op andere manieren.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van zogenaamde cookies, een klein bestand welke op je computer wordt opgeslagen. Door het gebruik van cookies kunnen wij je een betere service bieden op onze website. Cookies slaan eerder bekeken items op, waardoor je bijvoorbeeld tijdens een boeking nog even terug kunt naar de reis, zonder dat je al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen. Zodra je je browser sluit, zijn de cookies niet meer actief.

Welk soort persoonsgegevens verzamelen we?
1. Je naam, e-mailadres, contactgegevens en andere identiteitsgegevens.
Als je bij Desty een reis boekt, verzamelen we je naam, e-mailadres, telefoonnummer en alle overige informatie die nodig is om je boeking te verwerken.

2. Informatie over je boeking.
Als je een reis bij ons boekt, verwerken we je reserverings- en boekingsinformatie. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over je hotel, prijzen en de datum van je reservering of boeking.

3. Gevoelige gegevens.
Je kunt ervoor kiezen bepaalde informatie met ons te delen, bijvoorbeeld omdat je specifieke medische hulp hebt aangevraagd. Door gevoelige persoonlijke informatie met ons te delen, ga je ermee akkoord dat we deze informatie kunnen verzamelen, gebruiken en delen met derden om de door jou aangevraagde diensten te verlenen. Als je je toestemming intrekt, is het mogelijk dat we de diensten die je bij ons hebt aangevraagd, geheel of gedeeltelijk niet kunnen verlenen.

4. Informatie die we verzamelen wanneer je gebruikmaakt van onze website, app en andere digitale media:
Wanneer je je account of onze website bezoekt of onze nieuwsbrief ontvangt, registreren we je IP-adres, de geolocatie op basis van je IP-adres, het browsertype, de apparaatgegevens, de verwijzende website, het gebruik en de interactiegebeurtenissen (bijv. paginaweergaven, favorieten enz.) en het surfgedrag.
We kunnen een automatische melding ontvangen wanneer je een nieuwsbrief opent of op een koppeling in onze nieuwsbrief klikt.
Lees voor meer informatie ons navolgende Cookiebeleid.

Waarom verzamelen we uw gegevens?
1. Verwerking van je boeking bij Desty
Desty moet je persoonsgegevens verwerken om je de diensten te kunnen verlenen die je hebt geboekt bij Desty. Desty zal je persoonsgegevens gebruiken om je je reisbescheiden en overige relevante reisinformatie toe te sturen. Desty gebruikt je persoonsgegevens ook om klantenservice aan je te verlenen.

2. Je informeren over de nieuwste Desty-deals (onze nieuwsbrief)
Desty kan je nieuwsbrieven sturen wanneer (i) je een boeking hebt gedaan via de Desty-website en je bij de boeking niet hebt aangegeven geen nieuwsbrief te willen ontvangen, of (ii) als je jezelf hebt aangemeld voor de gepersonaliseerde Desty-nieuwsbrief. Nieuwsbrieven kunnen bestaan uit: bedrijfsnieuws, enquêtes, updates of informatie over of aanbiedingen van producten of diensten van Desty en/of aan haar gelieerde ondernemingen. Als je je hebt aangemeld, kunnen deze e-mails worden gepersonaliseerd op basis van je persoonlijke gegevens, in het verleden gedane aankopen en/of surfgedrag. Wanneer je je op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige nieuwsbrieven, dan kun je dit doen door in de nieuwsbrief op "Afmelden" te klikken. je wordt dan automatisch uitgeschreven. Je kunt je ook afmelden door Desty te bellen (+31 (0)20 - 3080621) of een e-mail te sturen naar onze klantenservice (hallo@desty.nl). We zullen je dan handmatig afmelden.

3. Onze marketingcommunicatie op je persoonlijke interesses en voorkeuren afstemmen en ons productportfolio optimaliseren
Om te weten wat voor jou relevant is, kunnen we geautomatiseerde tools gebruiken om je persoonsgegevens te analyseren. We gebruiken daarvoor uw persoonsgegevens die we hebben verzameld via je account, de nieuwsbrief, je surfgedrag en je gedane aankopen. We gebruiken de gegevens voor adviesmodellen, zodat we onze (marketing)communicatie kunnen afstemmen op jouw persoonlijke interesses en voorkeuren. Als uit onze analyse bijvoorbeeld blijkt dat je geïnteresseerd bent in verre reizen, kunnen we daar in onze nieuwsbrief en op onze websites rekening mee houden door de aanbiedingen en inhoud meer af te stemmen op zulke deals. Je ontvangt dan informatie over vakanties en bestemmingen die voor jou relevant zijn.

4. Verbeteren van onze dienstverlening en/of die van onze partners
Als je een reis hebt gemaakt die je via Desty hebt geboekt, kunnen we je vragen om een gastbeoordeling te schrijven. Wanneer je een gastbeoordeling achterlaat, kunnen we andere reizigers informeren over de kwaliteit en de algehele beleving van de reis en/of andere diensten waarvan je gebruik hebt gemaakt. Je kunt via een zogeheten ‘opt-out’ bezwaar maken tegen online publicatie van je beoordeling. De beoordeling wordt gedurende een beperkte periode gepubliceerd en daarna volledig geanonimiseerd.

5. Voorkomen van fraude met uw persoonsgegevens, waaronder betalingsgegevens
Desty is verplicht om zichzelf en jou te beschermen tegen mogelijke fraude. Om fraude met je betalingsgegevens te voorkomen en bestrijden, heeft Desty in overleg met onze betalingsdienstaanbieder(s) bepaalde regels opgesteld. Op grond van deze regels is het gebruik van je e-mailadres vereist om te bepalen of er een fraudedossier aan dit e-mailadres is gekoppeld. Desty gaat bij de verwerking van je persoonsgegevens (e-mailadres) in dit verband uit van zijn rechtmatige belang.

6. Voldoen aan wet- en regelgevingsvereisten voor Desty
Desty moet voldoen aan uiteenlopende (nationale/internationale) wet- en regelgeving. Volgens sommige wetgeving moet Desty je gegevens opslaan. Deze gegevens houden meestal verband met je boeking.

Wie heeft er toegang tot je gegevens?
Desty zal je gegevens niet voor marketingdoeleinden verkopen of verhuren aan of delen met derden. Je persoonsgegevens worden alleen gedeeld met onze recreatiepartners (hotel-, luchtvaart-, autoverhuur- en overige (vervoers)partners), maar uitsluitend wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je. Sommige van onze recreatiepartners zijn buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd. Deze recreatiepartners worden ook beschouwd als individuele verwerkingsverantwoordelijken van je persoonsgegevens en zij dragen daarvoor individueel de verantwoordelijkheid. Desty heeft echter afspraken gemaakt met deze recreatiepartners om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens op de juiste manier worden verwerkt.
We mogen je persoonsgegevens doorgeven aan een derde als we je persoonsgegevens moeten verstrekken of delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Je persoonsgegevens worden bewaard zolang als dit nodig is voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden, of voor zover dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en om (commerciële) geschillen te beslechten.

Veiligheid
Desty zal alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. We kunnen niet instaan voor de veiligheid van informatie die ons via het internet wordt toegezonden.

Ken je je rechten?
In het geval we je persoonsgegevens feitelijk verwerken, blijf je de eigenaar van je gegevens. Daarom heb je het recht op:

1. Toegang en informatie
Je kunt informatie opvragen over gegevens die we van je opslaan en gebruiken. We zijn graag bereid je eventuele vragen te beantwoorden.

2. Wissen
Je kunt ons verzoeken om je persoonsgegevens te wissen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om je persoonsgegevens op te slaan (bijv. om fiscale redenen).

3. Rectificeren
Je kunt ook verzoeken om rectificatie of aanvulling van je persoonsgegevens als je van mening bent dat de persoonsgegevens die we verwerken, onjuist of onvolledig zijn.

4. Beperken
Je kunt ons verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken wanneer: a) de juistheid van de persoonsgegevens door jou wordt betwist; of b) de verwerking onrechtmatig is, maar je bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens (omdat je mogelijk in een later stadium toegang wilt hebben tot de persoonsgegevens) en je ons verzoekt om in plaats hiervan het gebruik te beperken; c) we je persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de vooraf bepaalde doelen, maar je de gegevens mogelijk nodig hebt in het kader van juridische procedures; (d) je op basis van uw rechtmatige belang bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Desty. Tijdens de looptijd van je ‘bezwaar’ en onze beoordeling ervan zullen we je persoonsgegevens niet verder verwerken.

5. Bezwaar
Als we je persoonsgegevens verwerken in het kader van de rechtmatige belangen van Desty, kun je bezwaar maken tegen verdere verwerking op deze juridische grond. Desty zal kennisnemen van je bezwaar en bepalen of onze rechtmatige belangen opwegen tegen je persoonlijke belangen, rechten en vrijheden. In het geval we je persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden verwerken op basis van je rechtmatige belangen, kun je hier te allen tijde bezwaar tegen maken via de afmeldingskoppeling in elke nieuwsbrief die je van ons ontvangt.

6. Toestemming intrekken
Je hebt altijd de mogelijkheid om je toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming is niet van invloed op de wettigheid van de verwerking voordat je de toestemming introk.

Wanneer je gebruik wilt maken van de voornoemde rechten en/of andere vragen, opmerkingen en/of klachten hebt, neem dan contact op met onze klantenservice (zie hierna) met je gemotiveerde verzoek.

Cookies en vergelijkbare technieken
Aanvullend hierop kunnen wij cookies of vergelijkbare technieken gebruiken wanneer Gebruikers onze Sites gebruiken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op je apparaat worden geplaatst wanneer je de Sites bezoekt. Let op: wanneer je het gebruik van cookies niet accepteert, heb je geen toegang tot de Sites.

De Sites gebruiken de volgende cookies:

Functionele cookies
Deze cookies kunnen de naam van je browser opslaan, alsook het type computer en technische informatie over de wijze waarop je met onze Sites bent verbonden, zoals het besturingssysteem en gebruikte internetprovider alsmede andere vergelijkbare informatie. Deze informatie wordt gebruikt om de navigatie en het gebruik van de Sites technisch te faciliteren. Daarnaast kunnen technische cookies worden gebruikt om persoonlijke instellingen op te slaan zoals taal.

Analytische cookies
Onze Sites gebruiken analytische cookies die worden geplaatst door Google Analytics voor het meten van het aantal bezoeken alsook de onderdelen van de Sites die het meest populair zijn onder Gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om geaggregeerde en statistische informatie te verstrekken over het gebruik van onze Sites en wordt ook gebruikt om de inhoud van onze Sites te verbeteren om zo de gebruikerservaring te verrijken. Verder gebruiken onze Sites analytische cookies om te meten hoe je onze Sites hebt gevonden, om zo de effectiviteit te kunnen meten van e-mailcampagnes, advertenties of AdWords op andere sites van derden. De analytics cookies worden gekoppeld aan de persoonsgegevens die wij over je opslaan zoals hierboven uiteengezet, om onze nieuwsbrieven te personaliseren en voor gepersonaliseerde advertenties op sites van derden.

Google kan deze gegevens echter combineren met generieke gegevens die zij bezit over een Gebruiker en die is verkregen via haar andere diensten. Daarom zal Desty Google Analytics alleen gebruiken met jouw toestemming. Aangezien Desty geen controle heeft over deze diensten, verwijzen wij je graag naar de informatie van Google over haar diensten.

Daarnaast heeft Desty met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staan afspraken tussen Desty (als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens) en Google (als bewerkers van persoonsgegevens). In deze afspraken staat voor welke doeleinden de verworven persoonsgegevens gebruikt mogen worden, welke beveiligingsmaatregelen er genomen moeten worden en welke vormen van toezicht Desty hierop mag uitoefenen als verantwoordelijke.

Advertentie-cookies via Facebook en sites van derden
Verder gebruiken onze Sites cookies om een gepersonaliseerde newsfeed en advertenties te tonen op basis van je website-navigatiegedrag en aankoopgedrag in het verleden wanneer je Facebook bezoekt of andere sites van derden. Indien je niet akkoord bent gegaan met dit Privacy – en Cookiebeleid, is het mogelijk dat er nog advertenties van Desty verschijnen op andere sites en in je social media newsfeeds, maar deze zullen niet worden gepersonaliseerd door onze dienstverleners of door ons. Het Privacy- en Cookiebeleid van Desty geldt niet voor het gebruik van dergelijke websites en we raden je aan om het van toepassing zijnde Privacy- en Cookiebeleid van zulke websites te raadplegen in het geval je aanvullende informatie nodig hebt.

Social media cookies
Je mag onderdelen van onze Sites delen op social media, zoals Facebook en LinkedIn. Deze social media gebruiken cookies om je in staat te stellen om dit te doen. Het Privacy- en Cookiebeleid van Desty geldt niet voor het gebruik van dergelijke websites. Wij verwijzen je graag naar het Privacy - en Cookiebeleid van het betreffende social media platform voor informatie over hun gebruik van deze cookies (Facebook/LinkedIn).

Cookies verwijderen
Cookies slaan je gegevens zoals je e-mailadres of telefoonnummer niet op, maar verwerken doorgaans je IP-adres. Als je niet wilt dat er cookies worden opgeslagen op je computer of wanneer je cookies die reeds zijn opgeslagen wilt verwijderen, dan kun je dit regelen via het instellingenscherm in je browserinstellingen. De aanpassing van deze instellingen verschilt per browser. Op de websites van de Nederlandse Consumentenorganisatie en all about cookies ('alles over cookies') wordt duidelijk uitgelegd hoe je dit kunt regelen. Let op: nadat de opgeslagen cookies zijn verwijderd, heb je geen toegang meer tot de Sites zonder nog eenmaal de cookies te accepteren.

Aanpassingen van dit Privacy- en Cookiebeleid
Desty kan dit Privacy- en Cookiebeleid te allen tijde naar eigen oordeel wijzigen. Wanneer we dit doen, zullen we de laatste bijwerkdatum onder aan deze pagina actualiseren. We raden je aan regelmatig op deze pagina na te gaan of er veranderingen zijn, zodat je op de hoogte blijft van de wijze waarop we bijdragen aan bescherming van de persoonsgegevens die we verzamelen.

Contact
Als je vragen hebt over dit Privacy- en cookiebeleid of de praktijken die worden gehanteerd op onze websites, neem dan contact met ons op via:

Desty
Keizersgracht 316
1016 EZ Amsterdam

Telefoonnummer: +31 (0)20 - 3080621
E-mail: hallo@desty.nl

Je kunt ook altijd een klacht over Desty indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt in februari 2019.Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden

ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gehele aanbod van Desty en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Desty en de Consument.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A.: Desty: een website waarmee aan consumenten producten en diensten worden aangeboden die geleverd worden door de onder C. genoemde aanbieders. Desty is onderdeel van Basegrow B.V. Adres: Keizersgracht 316, 1016 EZ Amsterdam, Nederland; email: hallo@desty.nl; website: www.desty.nl.

B. Consument: de consument/afnemer van het onder A bedoelde product of de onder A bedoelde dienst.

C. Aanbieder: de leverancier van het product of de dienst dat (die) Desty door middel van de door haar geëxploiteerde website Desty aanbiedt en levert, gebruikmakend van de diensten van de Aanbieder.


TOTSTANDKOMING REISOVEREENKOMST

1. De reisovereenkomst komt tot stand door de aankoop door de Consument van het arrangement. De aankoop vindt plaats door aan het einde van het boekingsproces op de knop ¨definitief boeken¨ te klikken. Tijdens het boekingsproces wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld.
Wanneer de Consument een boeking heeft gedaan, dan ontvangt deze een e-mail met de boekingsbevesting en een factuur. Hierin staat hoe de afhandeling van de boeking verder verloopt.

2. De inhoud van het arrangement wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op de website Desty. Voor de hand liggende fouten in een publicatie binden Desty niet.

3. De Consument is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste persoonsgegevens. Desty kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van foutief doorgegeven informatie door de Consument.

4. Indien de Consument bij de boeking bepaalde wensen kenbaar maakt met betrekking tot de te leveren diensten, zoals een voorkeur voor een bepaalde ligging van een hotelkamer of speciale wensen met betrekking tot maaltijden zal hiermee zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Desty zal hiervoor contact opnemen met de Aanbieder. Hieraan kunnen echter, ondanks eventuele vermelding op reisbescheiden en boekingsformulieren, geen rechten worden ontleend. Indien de voorkeuren dermate essentieel zijn voor het al dan niet door laten gaan van de boeking, dient de Consument hierover expliciet contact op te nemen met Desty direct voor of na het boeken. Dit dient schriftelijk te gebeuren per mail aan hallo@desty.nl. Deze essentiële wensen gelden alleen wanneer ze op de boekingsbevestiging expliciet als essentiële boekeisen zijn vermeld na bevestiging van de Aanbieder.

REISSOM & BETALING

1. De getoonde bedragen op de website Desty gelden, tenzij anders aangegeven, per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de publicatie zijn omschreven bij het kopje ¨inclusief¨.

2. De reserveringskosten worden in de publicatie vermeld onder het kopje "exclusief" en gelden per boeking.

3. Betaling vindt plaats tussen de Consument en Desty. Na de aankoop van een arrangement dient de Consument het gehele factuurbedrag direct te voldoen. Nadat de boeking volledig is voldaan zullen binnen enkele dagen de reisbescheiden per email toegestuurd worden. De reisbescheiden dienen als bewijs van betaling van de boeking.

4. Voor bepaalde arrangementen kunnen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden. Dit zal dan uitdrukkelijk vermeld staan op onze website en op de factuur.

5. Het gehele factuurbedrag dient voor de startdatum voldaan te zijn. Indien niet tijdig de gehele reissom is voldaan kan Desty de reissom verhogen in verband met eventuele wijzigingen in de kosten. Desty zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

6. Bij het aangaan van de overeenkomst dient het bedrag zoals vermeld in de overeenkomst direct via de website te worden voldaan. Desty is bevoegd om namens de aanbieder het aan de Aanbieder toekomende bedrag te ontvangen. Bij niet tijdige betaling kan de beschikbaarheid van de gekozen aanbieding niet worden gegarandeerd. Desty zal, alvorens tot annuleren over te gaan, de Consument per mail of telefoon benaderen met een betalingsherinnering.

7. Wanneer de Consument er voor kiest om in termijnen te betalen, kan de reis geannuleerd worden na achterstallige betaling.

PUBLICATIE

Reisduur
De in de publicaties vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst, ongeacht het tijdstip, als hele dagen worden geteld. Hierdoor wordt een verblijf van 1 nacht gezien als een verblijf van 2 dagen.

Beschrijving & foto´s arrangementen
De beschrijving van de accommodaties en de arrangementen evenals de vertoning van foto´s is zo objectief mogelijk opgesteld. De inrichting en grootte van hotelkamers, appartementen, bungalows en villa´s kunnen onderling verschillen. Dat maakt het soms moeilijk om een eenduidige beschrijving te maken of eenduidige foto’s de plaatsen. Uiteraard voldoen de accommodaties wel aan de minimum standaardeisen, zoals beschreven in de teksten. Mocht de inrichting niet geheel overeenkomen met de foto bij de beschrijving, dan vragen wij hiervoor begrip. De getoonde kamerfoto´s zijn voorbeelden van kamers, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Sterren-kwalificaties
Desty hanteert in publicaties de officieel toegekende sterrenkwalificatie in het land waar het desbetreffende hotel zich bevindt. Hotelsterren in verschillende landen zijn slecht vergelijkbaar. Er zijn geen internationale uniforme regels en de wijze van beoordelen is niet overal gelijk. Een 3-sterrenhotel in een land kan daardoor beter zijn dan een 4-sterrenhotel in een ander land. Desty adviseert u om niet alleen te kijken naar het aantal sterren, maar om ook de faciliteiten van hotels te vergelijken. Desty is wettelijk verplicht de juiste informatie te verstrekken. Daarom is sterrenkwalificatie die Desty hanteert gelijk aan de officieel toegekende sterrenkwalificatie in het land waar het hotel zich bevindt.

Benamingen kamertypen:
Eénpersoonskamers: wij maken je erop attent dat wanneer je kiest voor een verblijf in een éénpersoonskamer je er rekening mee dient te houden dat deze kleiner is en/of minder gunstig gesitueerd is dan een tweepersoonskamer in dezelfde accommodatie. Wanneer je als alleen-reiziger wordt ondergebracht in een zogenaamde ‘2-persoonskamer voor alleen-gebruik’, wordt dit expliciet in de naam van het kamertype als zodanig benoemd.

Twee-, drie- of vierpersoonskamer: in de meeste gevallen als er een drie- of vierpersoonskamer wordt gepubliceerd gaat het om een tweepersoonskamers waar een extra bed, bedbank of stretcher voor de 3e of 4e persoon wordt bijgeplaatst. Dit betekent dus niet altijd dat de kamer groter is dan een tweepersoonskamer.

Studio´s; twee-, driekamerappartementen, bungalows of villa´s enz.: in deze gevallen wordt de woonkamer meegeteld als kamer. Bij een studio is de woonkamer tegelijkertijd de slaapkamer. Bij een tweekamerappartement is er dus 1 slaapkamer en 1 woonkamer. Bij een driekamerappartement zijn er dus 2 slaapkamers en 1 woonkamer.

Eventueel genoemde kinderleeftijd(en) in de kamerbenaming zijn leidend geweest bij de bepaling van de kinderkorting en daarmee de uiteindelijke verkoopprijs; wanneer de werkelijke leeftijd niet overeenkomt met de vermelde leeftijd in de kamerbenaming dient een eventueel prijsverschil ter plaatse te worden voldaan.

(Kinder)kortingen
In gevallen waarin (kinder)kortingen gelden, moet het kind (of de kinderen), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vergezeld worden door minstens 2 vol-betalende volwassenen. Om in aanmerking te komen voor de korting dienen allen te verblijven op dezelfde kamer. Indien 1 volwassene reist met 2 kinderen wordt 1 van de kinderen berekend als volwassene. Het 1e kind heeft dan geen korting, het tweede kind wel. Het tweede kind ontvangt in dat geval de korting voor het 1e kind zoals vermeld in de omschrijving van de geldende kortingen.

Indien voor kind(eren) een eigen kamer wordt verlangd, vervalt de kortingsregeling. In het geval kinderkorting berekend moet worden over de prijs tellen alle personen mee voor de prijsbepaling. De leeftijd van het kind op de startdatum van de reis is bepalend voor de korting. Eventuele (kinder)kortingen zijn op onze site reeds in de prijs verwerkt. De genoemde prijs is dus de omgerekende prijs, per persoon, van alle deelnemers inclusief de kinderen.

Eventueel genoemde kinderleeftijd(en) in de kamerbenaming zijn leidend geweest bij de bepaling van kortingen bij het tot stand komen van de verkoopprijs. Wanneer de leeftijd niet overeenkomt met de vermelde leeftijd in de kamerbenaming dient een eventueel prijsverschil ter plaatse te worden voldaan. De ter plaatse gelden nieuwe prijs is dan van toepassing.


BAGAGE, REISBESCHEIDEN, REISDOCUMENTEN EN VERZEKERINGEN

1. De Consument dient bij het vertrek in bezit te zijn van alle vereiste, geldige reis en/of identificatiedocumenten.

2. Desty is niet aansprakelijkheid in geval de Consument niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen omdat hij niet over de juiste reis en/of identificatiedocumenten beschikt.

3. Tenzij anders overeengekomen worden de reisbescheiden (tickets, vouchers en dergelijke) binnen 24 uur na ontvangst van de volledige betaling aan de Consument toegezonden per email.

4. De Consument die na volledige betaling niet tijdig de reisbescheiden heeft ontvangen, dient dit zo spoedig mogelijk aan Desty te melden. De reisbescheiden worden dan opnieuw verstuurd naar de reiziger of direct naar de betreffende Aanbieder.

5. Desty is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten. Reisbescheiden kunnen in dergelijk geval uiteraard opnieuw toegestuurd worden.

6. Desty biedt geen een reis- of annuleringsverzekering aan. Het is sterk aan te raden deze voor de gehele periode van het verblijf zelf af te sluiten.

7. De Consument dient op de op de hoogte te zijn van de inhoud van de reispapieren en de inhoud daarvan goed te controleren op juistheid en volledigheid.

WIJZIGINGEN / ANNULERING DOOR DE REIZIGER

1. Bij een wijziging raden wij de Consument aan zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen zodat wij met de Aanbieder kunnen bespreken wat de mogelijkheden en kosten zijn door de ontstane situatie. In sommige gevallen is een datumverandering mogelijk of kan de Consument iemand anders in zijn plaats laten reizen.

2. Wijzigingen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven en worden alleen doorgevoerd indien deze door de Aanbieder worden geaccepteerd. In geval van een wijziging bedragen de kosten € 25 per boeking. Indien de wijziging een hogere verkoopprijs met zich meebrengt zal deze worden doorgerekend aan de Consument. Lagere prijzen zullen niet worden gerestitueerd.

3. Annulering door de Consument is niet mogelijk. Bij eventuele annulering is de Consument, ongeacht de omstandigheden, het volledige bedrag (inclusief de reserveringskosten) aan Desty verschuldigd. Het wijzigen van een reservering is in bepaalde gevallen wel mogelijk, neem hiervoor contact op met Desty. De Consument dient er rekening mee te houden dat een wijziging minimaal € 25,00 wijzigingskosten met zich mee brengt.

4. Als de reden van de annulering gedekt wordt door een verzekeringspolis die reiziger heeft genomen voor de betreffende boeking, is het mogelijk om via die verzekeringspolis de annuleringskosten terug te claimen. Desty zal hiervoor uiteraard de benodigde documentatie aanleveren. Wij raden ten zeerste aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

WIJZIGINGEN / ANNULERING DOOR DESTY

1. Indien een geboekt en bevestigd arrangement niet kan doorgaan zal Desty de reiziger direct op de hoogte stellen. Desty zal de Consument, indien mogelijk, een alternatief aanbod doen. Indien de Consument niet akkoord gaat met het alternatief kan de Consument het geboekte arrangement kosteloos annuleren.

2. Desty behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens gewichtige redenen (o.a. publicatie van foutieve prijzen en prijzen waarvan redelijkerwijs kan worden uitgegaan dat deze voor het te leveren product niet correct zijn) een reis voor aanvang te annuleren. In dat geval worden de reeds aan Desty betaalde bedragen gerestitueerd.

2. In geval van overboeking of faillissement van de Aanbieder zal Desty, indien mogelijk, de Consument een alternatief aanbod doen. Indien consument niet akkoord gaat met het alternatief kan de Consument het geboekte arrangement kosteloos annuleren.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DESTY

1. Het is in alle gevallen de Aanbieder van de producten en/of diensten die nakoming zal geven aan de overeenkomst gesloten via Desty.

De beschrijving van de aanbieding is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling door de Consument mogelijk te maken. De bij een aanbieding getoonde afbeeldingen en/of foto's zijn een waarheidsgetrouwe weergave. Kennelijke vergissingen en/of fouten in de aanbieding en/of de omschrijving van de aanbieding en/of getoonde afbeeldingen binden Desty niet en kunnen nummer tot aansprakelijkheid van Desty leiden.

De Consument die een klacht heeft over de kwaliteit van de desbetreffende dienst of het desbetreffende product van de aanbieder is gehouden eventuele schade waar mogelijk te vermijden en zoveel mogelijk te beperken. Verder is de Consument verplicht om Desty en de Aanbieder als leverancier van het product of de dienst alle informatie en medewerking te verlenen om de klacht op te lossen en de schade te beperken.


VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

1. De Consument verstrekt Desty voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over zichzelf en de door hem aangemelde boekers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. De hoofdbreken is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de reisovereenkomst voor alle op de reisovereenkomst vermelde personen.

2. De Consument dient de op de factuur vermelde gegevens, zoals o.a. de spelling van namen en voorletters, goed te controleren. De Consument is zelf verantwoordelijk voor een correcte doorgave van gegevens en het controleren van de factuur op juistheid van deze gegevens. Desty is niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Wijzigings- en/of annuleringskosten die voortvloeien uit fouten zijn geheel voor rekening van de Consument en bedragen minimaal € 25,00 per wijziging.
1. De Consument is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis op te volgen. De Consument is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

2. Indien de Consument zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij door de aanbieder van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en de last aan de reiziger kunnen worden toegerekend zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening komen.

KLACHTEN

1. Eventuele klachten dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij de betrokken Aanbieder. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld of indien de Aanbieder niet bereikbaar is, dient Consument zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Desty per mail of per telefoon. We zullen dan alles in het werk stellen om de klacht op te lossen. Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dient de klacht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand nadat de tekortkoming is geconstateerd volledig, gemotiveerd en duidelijk omschreven bij Desty schriftelijk ingediend te worden.

2. Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

CONTACTGEGEVENS:


Desty (onderdeel van Basegrow B.V.)
Keizersgracht 316
1016 EZ Amsterdam
Nederland
+31 (0)20 - 3080 621
hallo@desty.nl
www.desty.nl


Ontvang dagelijks nieuwe inspiratie in je mailbox!